مشخصات فردی
نام:snowa coway
ایمیل:
درباره من:آلودگي هاي آب و هوا نامرئي است و و ديده نمي شود اما به طور طبيعي در زندگي روزمره وجود دارد. بايد راهكارهايي براي داشتن آب و سالم و هواي پاك دانست.